Aquacranio

Aquacranio

 ·        Nejjinovější složka Aquahealingu®

·         Naladění na tekutinové tělo

·         Přepis limbického otisku

o   Uvolnění emocí i napětí membrán, svalů, kostí, fascií

·         Unwinding (odvíjení) – spontánní pohyby částí či celého těla

·         Vnímání různých rytmů - CS systému, tělesných i energetických

·         Vede k hlubokému zklidnění a zvnitřnění

 

Aquacranio v sobě zahrnuje vodu (aqua) a 1. slovo z kranio-sakrálního systému. Cranium (kranium) je lebka a sacrum (sakrum) – kost křížová.

Kraniosakrální systém funguje jako styčná plocha mezi fyzickým tělem a emocionálním stavem. Krom lebky, sakra a páteře, sem patří i fascie (fascie neboli povázka je jemná blána gelového skupenství rozvrstvená v celém těle). Celý systém zajišťuje přístup k emocím skrze jemné uvolnění blokád fyzického těla a může být i prostředkem k uvolnění hluboko usazených psychoemocionálních traumat, vzorců a stavů.

Kranio-sakrální terapie (CST) je jemná neinvazivní celostní manuální terapie související s kraniosakrálním rytmem a systémem fascií. A právě vodní prostředí umožňuje vynikající napojení na vnitřní rytmus, pohyb a uvolnění kostí i fascií.

Správné fungování kraniosakrálního systému s sebou přináší rovnováhu a pohodu v těle i mysli. Terapeut se při práci dostává až ke klientově jádru, kde jsou uloženy informace o příčinách klientových problémů.

O tom, která témata se budou řešit, ovšem rozhoduje sám klient, respektive jeho nejvnitřnější moudrost, jeho buněčné vědomí. Stačí se otevřít, navázat kontakt mezi „terapeutem“ – průvodcem, obklopujícím prostředím vody teploty těla a „klientem“ – jeho vnitřním léčitelem. Toto spojení může vytvořit vztah založený na vzájemné důvěře a lásce, který přispěje k „healingu-uzdravení“. Při Aquakraniu či CST si klient bere odpovědnost sám za sebe, není závislý na terapeutovi, který mu má pomoci. Zkontaktuje se se svou vlastní vnitřní moudrostí, která je spojena s jádrem lidského těla. Je to místo, kde sídlí nezávisle na sobě tělo, mysl a duše a vzájemně zde mezi sebou komunikují. Z toho plyne, že „terapeut“ může použít ke komunikaci každou z těch složek individuálně nebo v jakékoli kombinaci s pomocí obklopující teplé vody. Efekt se proto může projevit na kterékoli úrovni. Rozsah je od zbavení se fyzických symptomů až k vyřešení zásadních problémů ducha ovlivňující jádro bytí. Většinou se objeví a ošetří kombinace tělesných a emocionálních příznaků.

Vše se děje v rámci formy anatomických struktur těla pomocí fyziologických funkcí. Kraniosakrální terapie je mostem mezi moderní medicínou (vědou) a spirituálním léčením (duchem).

Když je nastolen správný pohyb všech součástí kraniosakrálního systému, dojde k zapojení samohojícího mechanismu (vnitřních léčivých sil), který dokončí úpravu. Touto velice jemnou, avšak hloubkovou metodou, která sleduje problémy až k jejich zdroji, se pronikne až k samotnému jádru centrálního nervového systému – k jádru Bytí.

CST patří k elementu Vody, který je spojen s počátkem i koncem života, zahrnuje systém tekutin, mozkomíšní pleny a mok, k tomu to nejhutnější, co máme v těle, co i po smrti přetrvává věky – kosti včetně páteře. Voda symbolizuje též duchovno a podvědomí. Emoce náležící elementu Vody je strach. Opakem je důvěra. Ošetření v teplé vodě (Aquahealing®) pomůže hluboce zklidnit nervový systém a jeho instinktivní obranu „útěk nebo útok“, tím zvýší celkový pocit klidu, důvěry a zvnitřnění.

Tělo i mysl se uvolní a s nimi i blokády uložené v podvědomí, traumatické vzorce, jež se otiskly v prenatálním období či při porodu. Ve vodě, která nás provází od početí se mohou znovu přepsat a uzdravit tak, jak klient potřebuje. Stav beztíže, svobody, důvěry a volnosti, který můžete ve vodě zažít, nás posune k matrici stvoření a do období, kdy jsme byli v jednotě s matkou i Vesmírem.

Praktik Aquahealing® v rámci ošetření zvládá i tyto jemné a hluboké doteky a dokáže číst a nechat se vést skrze jemné pohyby Vašeho těla. Často se během ošetření Aquakranio či Aquahealing® objeví spontánní pohyby (unwinding).

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 - 2013 Aquahealing.cz | administrace