Požadavky pro praktiky Aquahealing

AQUAHEALING® praktikem se stáváte:

 1. po splnění následujících požadavků:
  • min. 180 hodin výuky ve vodě v rámci AQHI (viz profil AQH praktika)
  • min. 150 hodin bodywork a healing (shiatsu, CST, práce s čakrami, jiné masáže... )
  • min. 100 hodin seberozvoje a osobní transformace zahrnující somato - psycho- spirituální znalosti a integraci vedoucí k osobní integritě (důvěryhodnosti, transparentnosti, otevřenosti, držení prostoru ve všech rovinách)
  • odborná licence – oficiální možnost praktikovat (umožňující získání Živnostenského listu - Sportovní a rekondiční masér nebo fyzioterapeut, rehab.lékař, …...) min. 150 hodin
  • min. 50 potvrzených ošetření, z toho 10 podrobně zapsaných
  • doporučeno min. 5-7 získaných ošetření od registrovaného praktika AQUAHEALING®
  • celkem 1-2 supervize od autorizovaného registrovaného praktika AQUAHEALING® a/nebo WATSU® (v případě 2 supervizí)
  • závěrečná supervize s autorizovaným supervizorem
  • závěrečný integrační víkend se vzájemnou supervizí (20 hodin)
  • závěrečná esej na téma Aquahealing – osobní zkušenost a prožitek, práce s klienty
  • každé 2 roky prohlubující integrační seminář (min. 30 hodin)
 2. po přijetí etického kodexu a stvrzení svým podpisem
 3. po předložení vyplněného indexu Aquahealing Institutu a doložení splnění všech požadavků a podmínek zakladatelce Aquahealing Institutu
 1. po vědomé AQUAHEALING® iniciaci v rámci integračního víkendu a připojení se k hlubokému záměru a poselství AQUAHEALING®

 


AQUAHEALING® PRAKTICI - AQHP

Oficiální registr praktiků Aquahealing®

Darja Havelková 603 156 708 darja@shiatsu.cz www.aquahealing.cz/terminy-kontakty Valnovka, Praha 1

Marcela Šiňorová 603 830 332 m.sinorova@volny.cz Kamenice—Valnovka

Martina Vaňková 606 270 600 martivankova@seznam.cz Praha 1, BC Raftík, www.studioestetika.com

Pavla Vedralová 608 731 844 vedralova.pavla@gmail.com Kamenice—Valnovka, Praha 1, www.vodniterapie.cz

Petra Stuchlíková 777 303 633 centrumvitalio@gmail.com www.centrumvitalio.cz Zlín

Renáta Tejnská 603 596 724 renata.tejnska@3re.cz www.3re.cz Kamenice—Valnovka

Ivana Dlohošová tel: 608 308 945, mail: dlohos@volny.cz, Juklík, Valnovka

 

Vítáme 1. zahraniční absolventku:

Jeanette Šmídová  tel: 421 908 952 562, mail: zannazka@gmail.com bazén Košice Slovensko

 

 

AQUAHEALING® PRAKTIKUJÍCÍ STUDENTI - AQH

 Andrea Papežová  Bazén Praha 1

tel: 720 704 604, mail: an.papezova@gmail.com

Marcela Kvapilová  Bazén Zlín

tel: 777 267 535, mail: marcelanev@seznam.cz

 

Integrační víkend pro nové praktiky Aquahealingu, kteří splnili požadavky, se uskuteční 23.-24.11.2019


AQUAHEALING® studentem se stáváte:

 1. po absolvování min.75 hodin kurzů AQUAHEALING® Institutu  (AQHI) a na souši min. Základní kurz shiatsu

 2. aktivním směřováním ke kvalifikaci AQUAHEALING® praktik - (AQHP) – za poslední 2 roky minimálně 1 seminář ve vodě

Máte-li zájem být uvedeni na stránkách a splňujete-li kritéria, pošlete své údaje.

© 2006 - 2013 Aquahealing.cz | administrace