Průběh terapie

Průběh terapie

V bazénu Vás přivítá Váš praktik aquahealingu a postupně s Vámi naváže kontakt. Ujasníte si svá očekávání, praktik zjistí, proč jste přišli, co Vás trápí, co byste potřebovali a také si stanovíte pravidla, která Vám zajistí pocit důvěry a bezpečí.

Přijdete-li na aquahealing, kdy je vyhřátý bazén větší, setkáte se i s dalšími dvojicemi. Čeká vás vzájemné přivítání v kruhu. Zjistíte, že i ostatní jsou v napjatém očekávání, které se postupně s každým dechem uvolňuje, až se začnete rozplývat a ocitnete se v bezpečné náruči své/ho terapeutky/a. Položíte se na vodu a zjistíte, zda Vám dolní končetiny klesají ke dnu nebo plavou na hladině. Pomocí nadlehčovacích pásů, které se upevní nad či pod koleno, se vyvážíte tak, aby všechny svaly a klouby mohly být uvolněné a tělo volně a rovnoměrně plulo s každým pohybem.

Nejdříve se pracuje nad vodou, kdy dochází k vzájemnému slaďování Vás, vody a terapeuta. Vše krásně a nenásilně plyne, až najednou přijde pocit, že napětí z těla odešlo a tělo se začíná po rozvolnění nastavovat do správného postavení – páteře, kloubů, svalů, orgánů – do původní matrice stvoření.

Najednou přijde pocit absolutní volnosti a lehkosti, kdy nejste omezeni gravitací ani kontrakcí svalů a můžete plout, létat, tančit, houpat se a spontánně navázat kontakt se svou duší, se svými pocity, které jsou anténami duše. Mohou se objevit jak stavy blaženosti a nezměrné radosti, tak hlubokého smutku. Vše se střídá v plynulých vlnách expanze a kontrakce. Můžete se smát i plakat, radovat se i se vztekat! Nemusí ale přijít nic z toho. Možnosti osobního prožitku jsou nekonečné. Vzorek prožitků klientů najdete zde.

Když se uvolní tělo a probudí duše, je čas vyzkoušet další rozměr – zanořit se pod vodu. Dostanete do ruky „kolíček“ na nos a až budete připraveni, sami si ho nasadíte. Terapeut vás bude pomalu postupně zanořovat. Vnímá Váš dech i zprávy od Vašeho těla. Čím více důvěry v sebe i v terapeuta máte, tím uvolněnější budete a užijete si delší čas pod vodou. Nejdříve se zanořuje pouze krátký okamžik, postupně se intervaly prodluží přesně tak, jak potřebujete. Správný praktik přesně pozná okamžik, kdy Vás má vynořit. Nesmí to být příliš brzy, protože byste měli pocit „nedodělání“, nespokojenosti, že jste o něco přišli, ale samozřejmě ani pozdě, aby nevzniklo nové napětí a nedůvěra.

Na závěr vodní terapie dochází k integraci prožitků – nejdříve ještě chvíli nad vodou, kdy dojde ke sladění a propojení energetických center-čaker, které zevnitř vyživují protažené a uvolněné meridiány a naopak z venku do čaker proudí léčivé světelné frekvence. Závěrečná integrace se děje u stěny, kdy je záměrem klienta uzemnit – postavit zpět na nohy a zpřítomnit vědomí a tělo. Opět se spojí energetická centra-čakry s fyzickou masáží horních končetin a praktik čeká, až se klient dopropojí a probere.

Potom můžete sdělit své prožitky, položit otázky nebo jen poděkovat a jít do teplé sprchy a potom ještě využít čas pro sebe. Sednout si či lehnout a nechat doznít celý prožitek. Někdy je dobré si zapsat, co všechno se uvolnilo, pohnulo, transformovalo. Dochází skutečně k velikému posunu, jak na fyzické rovině, tak v mysli i emocích. Vědomí i srdce jsou otevřené a signály ohledně přání a poslání duše k Vám mohou volně proudit. Později je možné, že racionální mysl udělá vše, aby zážitky popřela, protože úkol ega a mysli je udržet nás v bezpečí, tedy se oddělit a nic neměnit! Zatímco duše touží po propojení a vývoji.

Co vás tedy při aquahealingu čeká?

Vítejte u masáže ve vodě

Jste zváni k cestě – zanoření se do vnitřního ticha, do světa léčení a transformace. Představte si, že plujete ve vyhřátém bazénu, obklopeni teplou klidnou vodou a v náručí maséra/ky, který/á Vám zprostředkovává jemnou masáž v pohybu. Bezpečně vám přidržuje hlavu, voda nadnáší zbytek těla a vy se můžete úplně uvolnit… hluboké uvolnění pocítí nejen svaly a klouby těla, ale i stresovaná mysl.

Odevzdáváte se bezpečné náruči praktika. Celá bytost relaxuje.

Mnoho lidí dlouhodobě trpí různými bolestmi – zad, hlavy, kloubů, artritidou 
nebo jinými chronickými bolestmi. Tělo i psychika můžou být vyčerpány vyhořením, poruchami spánku, stresovými faktory, vysokým krevním tlakem apod. Při aquahealingu jsou svaly i klouby nadlehčovány vodou, vy plujete po vodě ve stavu beztíže a procítíte jógová protahování – otevírání a protahování celého těla. Úleva od bolesti či stresu přichází často již s prvním setkáním s touto vodní procedurou.

Je to nádherný zážitek i pro těhotné ženy, které mohou zažít stav odlehčení těla, kloubů i vazů, uvolnění stresu a hluboké spojení s pohybujícím se miminkem uvnitř dělohy.

Není třeba žádného úsilí a všechny klouby i obratle v páteři se uvolní tak, jak je to možné pouze v teplé vodě – tělo je volnější, ladně pluje a vlní se, tančí ve svém vlastním rytmu.

Osvobození těla
Vyživení duše
Otevření srdce

V ideálním případě prožíváte svobodu, která vzniká díky odevzdání, pokud se ovšem dokážete přestat kontrolovat ve fyzické, emocionální nebo mentální rovině a otevřete se přítomnému okamžiku, kdy se můžete znovu spojit s radostí, lehkostí, se svou přirozeností. Můžete se dostat do hlubokého kontaktu se sebou – se sv
ými potřebami, touhami i vlastní kreativní silou. Práce ve vodě může být restart pro celý organismus na nejrůznějších úrovních těla i duše.

Chcete-li si aquahealing vyzkoušet, jste zváni do vyhřátého bazénu - zatím v Praze nebo ve Zlíně, příp i v Brně po domluvě, převážně jednou za měsíc. Pokud vás voda okouzlí, můžete se vydat o krok hlouběji a vyzkoušet i část procedury pod vodou – při podvodním tanci. Každý si může vybrat to, co mu vyhovuje – pomalé plutí, rychlejší pohyby pod vodou, protahování v nejrůznějších pozicích i jen držení v klidu. Zkušený praktik se dokáže řídit potřebami vašeho těla i dechu.

©Darja Havelková

© 2006 - 2013 Aquahealing.cz | administrace