Aquabodywork

Aquabodywork v překladu znamená práce s tělem ve vodě.

Tento poměrně obecný název používáme pro semináře ve vodě, kdy se učíme techniky nad vodou i pod vodou, vnímat sebe, vodu i klienta. Původní výuka ve světě byla, že každý nejdříve musel absolvovat seminář WATSU® I a teprve potom mohl začít se seminářem WATA (vodního tance). V dnešní době, která je již na nové úrovni vědomí, které dokáže vnímat několik rovin najednou je nejen možné, ale přímo nezbytné oba styly spojovat. A již na úvodním semináři si vyzkoušet, jaký nečekaný zážitek a rozměr přináší i práce s tělem pod vodou.

 

Rozdíl mezi aquabodyworkem a aquahealingem

Aquabodywork znamená práce s tělem ve vodě. Zahrnuje tedy techniky využívající spolupráce vody a tělesného kontaktu. Patří sem jemné masážní techniky, protahování končetin, uvolňování páteře a kloubů, zvětšování rozsahu pohybů, vnímání dechu klienta, což ústí v hluboké fyzické i duševní uvolnění a revitalizaci díky plutí na vodě i pod vodou.

Aquabodywork je cesta, kdy se učíte vnímat vodu, dech klienta, svůj postoj a uzemnění ve vodě, plynutí s vodou a ladíte se na spojení s klientem a jeho potřebami. Postupně se s každým dalším stupněm zdokonalujete ve vnímání a dostáváte nové a nové techniky. Součástí cesty aquabodyworku je i praxe a po druhém stupni i supervize, kdy dostáváte zpětnou vazbu nejen k technikám a stylu práce, ale i přímo ke kvalitě doteku, přítomnosti a k míře souznění s vodou i klientem.

Potom je možno přidat i jemnější techniky.


Aquahealing v sobě zahrnuje vše z aquabodyworku a navíc je zde složka skryta v názvu „healing“. Slovo healing v překladu znamená léčení, hojení, uzdravení . Skutečné léčení se děje, když se dostane do rovnováhy tělo, emoce, mysl a duše. Aquahealing je metoda, která dokáže uvolnit tělo, zahojit emocionální rány, pozvednout mysl a projasnit duši. Při správném vedení a otevřeném přijímání dokáže pracovat s každou z úrovní a zároveň je všechny propojit.

Aquahealing je tedy nadstavba aquabodyworku, kdy zkušený terapeut sám prošel několikaletým procesem práce na sobě, zná techniky a léčivé frekvence, které může použít v různých rovinách a zná i psychologické aspekty, jež jsou v pozadí postojů a jednání z různých pohnutek, za kterými se většinou skrývá nevědomé zranění z dětství. Dokáže pomoci slovem, dotek a svou bdělou přítomností. Dokáže vám dát i důležitá doporučení, jak si nový pocit těla a duše co nejdéle po aquahealingu udržet.

©DH

 

© 2006 - 2013 Aquahealing.cz | administrace